Næringsfondet

Kommunen har et eget næringsfond som kan brukes til mindre investeringer og prosjekter. Dette næringsfondet består av midler kommunen årlig mottar fra fylkeskommunen. Det er næringsutvalget som behandler søknader. 

Fondets formål

Formålet med fondet er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i kommunen. Midlene er rettet mot eksisterende bedrifter og nyetableringer der formålet er å drive næringsvirksomhet. Prosjekter som bidrar til å sikre og skape nye arbeidsplasser innen for satningsområdene for Strategisk næringsplan (2014-2017) prioriteres. Strategisk næringsplan finnes her.

Hvordan søke

Alle søkere til kommunalt næringsfond må bruke søknadsportalen www.regionalforvaltning.no . Her oppretter man en brukerprofil og kan med utgangspunkt i den søke både lokale, regionale og nasjonale tilskuddsordninger. Søkere som velger å gå utenom regionalforvaltning.no vil ikke få saken behandlet. Mer informasjon om hvordan søke finnes her. Søker må sette seg inn i veiledningen for næringsfondet før søknaden skrives. Gjeldende veileder finnes her.

Ønsker du å søke støtte fra næringsfondet, ta gjerne kontakt med oss.

Søkerveiledning

Digitalt søknadsskjema
 

Kontaktpersoner:

  • Maritim næringsutvikler Silja Karlsen, tlf. 77 77 55 08 eller 906 33 595, e-post: silja.karlsen(a)skjervoy.kommune.no
  • Rådmann Cissel Samuelsen, tlf. 77 77 55 10 eller 917 18 487  
  • Ordfører Ørjan Albrigtsen, tlf 77 77 55 00

 

Web levert av CustomPublish AS