Skriftlige henvendelser rettes til kommunens postmottak (klikkbar lenke) på e-post eller via skjema under (skjema foretrekkes om du ikke skal legge ved dokumenter). Ved henvendelser direkte til etat brukes følgende kontaktinformasjon. Det er viktig at du ikke sender personsensitiv informasjon på e-post eller i skjemaet.

Kommunens hovednummer er 77 77 55 00. Telefontid er mellom 10.00 og 15.00.

Kommunens postadresse er:
Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 Skjervøy
(merk med riktig etat/virksomhet)