Om dette ikke er mulig kan faktura sendes på følgende måte:

Henvendelser angående mottatt faktura eller andre spørsmål angående temaer som lønn, re-taksering, eiendomsskatt eller lignende rettes til kommunekassa via følgende e-post:

Eller på følgende telefonnummer:

  • Faktura: 77775534
  • Lønn: 77775535
  • Startlån: 77775536
  • Økonomisjefen: 77775530