Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
28. august kl. 10:04

Corona-telefonen: 77 77 70 10

Telefonen er åpen mandag- fredag: kl.08.30-11.30 og 13.00-14.00.

Les mer... clear

Høringer

På denne siden finner du ulike forslag som Skjervøy kommune ønsker å motta høringssvar på.

Hva er en høring?

Høringer legges ut for at du skal kunne gi oss din mening om en sak før tiltak settes i gang.

Skjervøy kommune ønsker å «høre» hva du mener, slik at vi kan få en bedre oversikt over mulighetene eller konsekvensene av det vi arbeider med.   

Send oss ditt høringssvar:

Høringssvar kan leveres fysisk til Skjervøy rådhus, eller sendes til:

E-post: post@skjervoy.kommune.no Post: Skjervøy kommune, PB145, 9189 Skjervøy kommune

NB: Husk å skrive i emnefeltet eller i brevet hvilken høring ditt svar gjelder. Merk med etat/virksomhet oppført i høringen.

Høring om nye skolekretsgrenser i Skjervøy kommune fra høsten 2021

Høring om nye skolekretsgrenser i Skjervøy kommune fra høsten 2021.

Politikerne har i kommunestyret 13.oktober gitt administrasjonen føringer for hvor skoletilbudet på Arnøya skal være fra høsten 2021. Dette er ikke samsvarende med vedtatte skolekrets vedtatt av kommunestyret i 2017. Saken om nye skolekretsgrenser sendes derfor ut på høring.

 

 

 

Detaljreguleringsplan for fv. 8690 Storstein fergeleie

Detaljreguleringsplan for fv. 8690 Storstein fergeleie ligger ute til offentlig ettersyn. Eventuelle merknader må meldes inn innen 20. november 2020.

På grunn av koronasituasjonen og råd fra helsemyndighetene – vil det ikke bli avholdt folkemøte om dette prosjektet. For innspill og spørsmål kan man ta kontakt med kontaktpersonene under.