Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kystsoneplan 2023-2024

Skjervøy kommune har gått sammen med Nordreisa og Kvænangen kommuner om utarbeidelse av ny kystsoneplan.

  • Dette er et langsiktig arbeid og planen forventes ferdigstilt i 2024.
  • Planprogrammet sier noe om innholdet, fremdriften og mulige løsninger.
  • Planforslaget skal bli den endelige kystsoneplanen for de tre kommunene.
  • Hver kommune skal vedta planen i eget kommunestyre.

I høringsperiodene er det mulig for alle interesserte å komme med innspill.

Oversiktsbilde av Skjervøy, rød solnedgang

Aktuelt