Barnehagen vår har to avdelinger, Blåmann og Rødhette, og vi har plasser for barn fra 1-5 år. Vi er glade i å være ute i all slags vær. Vi er opptatte av språk og språkutvikling, og benytter blant annet den nasjonale satsingen «Språkløyper» og «Snakkepakken» i arbeidet med språk blant både barn og personale.