Påmelding:
Ønsket dato for ny søknad er 01.09.2022 men vi tar inn elever hele året, dersom vi har plass. Fyll ut skjema nederst på denne siden for påmelding av elev. Alle søsken må fylle ut eget skjema. 

Elever ved kulturskolen som ønsker å fortsette, trenger ikke å levere nytt søknadsskjema fra år til år.

Fyll ut skjema nederst på denne siden for utmelding av elev.
Skal du melde ut en eller flere elever før semesteret er slutt, må dette ogå gjøres i skjema under.
I motsatt fall faktureres det for nytt halvår.

 

 • Undervisningstilbud

  MUSIKKBARNEHAGE - Fra 3 - 6 år
  MUSIKKVERKSTED - Fra 1. - 3. klasse
  BARNEKOR - Fra 1.- 4. klasse og  5.- 7. klasse
  DANS - Fra 4. - 7. klasse og 8. - 10. klasse
  PIANO - Fra 2. klasse
  UKULELE - Fra 3. klasse
  GITAR - Fra 4. klasse
  BASS - Fra 4. klasse
  SANG - Fra 5. klasse
  SLAGVERK - Fra 5. klasse
  BAND - Fra 5. klasse
  MUSIKKTERAPI - For elever med spesielle behov

 • Priser

  Elevavgift under 18 år kr. 1.500,- pr. år 
  Evevavgift over 18 år kr. 2.800,- pr. år


  Gruppe A: 1-3 elever pr. år:
  kr. 1.500,- under 18 år  
  kr.  2.800,- over 18 år

  Gruppe B: 4-9 elever pr. år: 
  kr. 1.300,- under 18 år
  kr.  2.450,- over 18 år

  Gruppe C: 10 eller flere elever pr år:
  kr. 600,-  under 18 år  
  kr. 1.000,- over 18 år

  Lag og foreninger pr time: 200,-

 • Arrangementer

  Alle elever får tilbud om å opptre på arrangement som bla. de årlige kulturskoleavsluttningene.
  De fleste arrangement i regi av kulturskolen legges ut på 
  Skjervøy kulturskole's facebookside og / eller
  hjemmesiden til Skjervøy kulturhus 

  Det er selvfølgelig frivillig å opptre, og ikke noe elever tvinges til.
  Men det anbefalles og oppmunters til det, i og med at det er mye god erfaring i det å opptre og stå på en scene.

Følg oss på facebook! Skjervøy kulturskole