Vi er turvenn, handlevenn, ledsager til arrangement eller legebesøk, hjelper til med å flytte et møbel eller henge opp gardiner. 

Frivillighet lever av lyst og dør av tvang! Gleden over å bruke deg selv og glede andre er betalinga du får. 
Vil du melde deg som frivillig, eller kanskje du vil vite litt mer?