Kontaktinformasjon

For mer informasjon om nærværsarbeidet kan du kontakte oss på e-post eller telefon.

Det er godt dokumentert at struktur og ledelse er viktige nøkkelfaktorer for en helsefremmede arbeidsplass. Det jobbes nå med å fremme god kultur på arbeidsplassen, samt utvikle system og rutiner som virker forebyggende og dermed øker nærvær. En av strukturene som allerede er forankret er regelmessige medarbeiderundersøkelser og oppfølgingsmøte, hvert 2. år. Der vil det være fokus på arbeidsmiljø, samt jobbes med to fokusområder: Bevaringsområde og forbedringsområde. Hva er vi gode på som vi vil bevare, og hva kan vi bli bedre på.