Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Skjervøy rådhus, 3. etg

Postadresse: Postboks 145, 9189 Skjervøy

E-post: 

Telefonnummer: 

 • Faktura: 77775534
 • Lønn: 77775535
 • Skatt: 77775532
 • Økonomisjefen: 77775530

Kommunekassa arbeider med lønn og lønnskjøring, behandling av innkomne faktura, utfakturering, innfordring av skatt og kommunale avgifter og gebyrer, regnskapsførsel, avslutning av regnskap og utarbeidelse av budsjett. I tillegg er vi også eiendomsskattekontor.

Vi kan også gi veiledning innenfor gjeldende regelverk på alle områder eller henvise deg videre til rette instans.
 
Ta kontakt dersom du har spørsmål om:

 • Lønn/pensjon
 • Kommunal fakturering
 • Betaling/betalingsavtaler
 • Skatteoppgjør
 • Forskuddstrekk
 • Forskuddsskatt/forhåndsskatt
 • Eiendomsskatt
 • Startlån

Har du spørsmål om fastsetting av skatt, må du kontakte Skatteetaten. For mer informasjon, besøk Skatteetatens hjemmeside.

Du kan nå bestille skatteattester selv via altinn.no - les mer her.

Informasjon om startlån og tilskudd fra kommunen finner du på husbanken.no - les mer her.