Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Skjervøy rådhus, 3. etg

Postadresse: Postboks 145, 9189 Skjervøy

E-post: 

Telefonnummer: 

  • Faktura: 77775534
  • Lønn: 77775535
  • Skatt: 77775532
  • Økonomisjefen: 77775530

Kommunekassa arbeider med lønn og lønnskjøring, behandling av innkomne faktura, utfakturering, innfordring av kommunale avgifter og gebyrer, regnskapsførsel, avslutning av regnskap og utarbeidelse av budsjett. I tillegg er vi også eiendomsskattekontor.

Vi kan også gi veiledning innenfor gjeldende regelverk på alle områder eller henvise deg videre til rette instans.
 
Ta kontakt dersom du har spørsmål om:

  • Lønn/pensjon
  • Kommunal fakturering
  • Betaling/betalingsavtaler
  • Eiendomsskatt
  • Startlån

Har du spørsmål om fastsetting av skatt, restskatt, utleggstrekk eller arbeidsgiveravgift må du kontakte Skatteetaten. For mer informasjon, besøk Skatteetatens hjemmeside.

Du kan nå bestille skatteattester selv via altinn.no - les mer her.

Informasjon om startlån og tilskudd fra kommunen finner du på husbanken.no - les mer her.