Miljøkomiteen i Skjervøy kommune inviterer igjen til søppel rydding! Vi er en stor takk skyldig til deg som har tatt på deg å være kontaktperson og organisere ryddingen i din andel av kommunen, og takk til alle som er med og rydde søppel og skrot fra fellesområder, veier og plasser, som er hovedmålet også i år.

Vedlagt følger oversikt over rodene med ansvarlige. Vi har lagt vekt på at kontaktpersonene skal ha tatt på seg oppdraget på forhånd, men det kan selvfølgelig ha skjedd enkelte glipper likevel. Har du ikke mulighet til å organisere ryddingen, er vi takknemlig om du kan få noen andre til å gjøre det, ellers er det stor fare for at «din» rode ikke blir ryddet. Det er allerede flere blanke poster i lista på grunn av at vi ikke har fått noen til å ta ansvaret for den, som du ser, eller at vi mangler kontaktinformasjon.

Det skal samles inn søppel fra grøfter, veikanter, fellesareal og friområder. Ikke fra private eiendommer, men strandområder kan gjerne tas med dersom fuglelivet ikke forstyrres vesentlig. Strand rydding er generelt sett en annen type ryddeaksjon, og foregår på høsten. Vi har ikke noen aksjon for det. 

Søppel skal så langt det er mulig samles i søppelsekker. Sekker, poser og hansker til ryddeaksjonen kan hentes på rådhuset (teknisk) i ukedagene mellom klokken 10 og 14. Det er som oftest folk på kontoret utenom disse tidene også.

Container til søppelaksjonen for Skjervøy og Kågen er i år plassert på containerkaia/fyllingen i midtre havn. Det er fint om dere kan bringe innsamlet søppel dit selv. Hvis ikke må dere ta kontakt med teknisk etat ved Yngve Volden tlf. 4163 4907 for transport av det dere har samlet. 

På Arnøya er det containere i Lauksund og Årviksand. For spørsmål og problemer med transport kan Torbjørn Mathiassen kontaktes på telefon 9119 2587

Det står container på fergeleiet i Uløybukt og på Nikkeby. På Vorterøy har Lerøy fraktet container utover.

Containerne vil være tilgjengelig fram til mandag 17. juni. I spesielle tilfeller har vi mulighet til å forlenge aksjonen, men da må vi få en begrunnet forespørsel om det i god tid.

 

Etter gjennomført aksjon ønsker vi tilbakemelding på epost om at det er ryddet, eller hvis ikke – hvorfor, og vi vil gjerne vite hvor mange som har deltatt (hvis mulig), hvor mye søppel som er samlet inn (hvis du har en anelse), om det var spesielle forhold eller mye av noe, og om du har kommentarer eller forbedringsforslag.

😊 Rydding og tilbakemelding er basert på frivillighet, så all informasjon er nyttig for oss 😊

 

Vennlig hilsen miljøkomiteen i Skjervøy

Kontakt: Ingrid Lønhaug, tlf. 97064251, epost Ingr-lon@online.no

Eller Anne Henriksen tlf. 77775521, epost anne.henriksen@skjervoy.kommune.no

Ingrid Lønhaug (leder)

Ruth Samuelsen           Birgit Paulsen                Siv-Tone Mollan              Torbjørn Mathiassen

Anne Henriksen (sekretær)