18.april 2024 - sakskart

 

 


8.februar 2024 - sakskart

 


14.desember 2023 - sakskart

 

Innkomne interpellasjoner:

RØDT:
Del interpellasjon om oppdrett Hagebergan og Bjørnvika

 


9.november 2023 - sakskart


Innkomne interpellasjoner:


Rødt:
Vedlagt ligger det tre interpellasjoner fra Rødt Skjervøy angående situasjonen i Gaza:

 

SV:
Solidaritet med det Palestinske folket

 

 


12.oktober 2023 - Konstituering - sakskart

 

 


31.august 2023 - sakskart

 

 


22.juni 2023 - sakskart

 

 

 


11. mai 2023 - sakskart

 

 


23. mars 2023 - sakskart

 

 


1. februar 2023 (ekstraordinært) - sakskart