Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Sandvåghuan 1, Skjervøy

Postadresse; Postboks 145, 9189 Skjervøy

Telefonnummer, leder: 77775732

Telefonnummer, merkantilt ansatte: 77775740

E-post (klikkbar lenke)

Vi har to omsorgsboliger som det er tilknyttet personell til som hjemmetjenesten betjener. Hjemmetjenesten er en døgntjeneste med egne nattevakter. Hjemmetjenesten gir helsehjelp og praktisk bistand.

I hjemmetjenesten jobber det sykepleiere, kreftsykepleier, hjelpepleiere og hjemmehjelp. Hjemmetjenesten har ansvar for å drive dagsenter for demente. Dagsentret er åpent tre dager i uken, og er et flott tilbud til de som benytter seg av dagsentret. Dagsentret har lokaler i Skoleveien 4.

Avdelingsleder arbeidstid er mandag til fredag, klokken 08:00-15:30. Kontoret er i andre etasjen på Helsesentret. Telefon 77775734. Virksomhetsleder har kontor i første etasje og arbeider fra mandag til fredag fra klokken 08:00 til 15:30