Forespørsel om drift av turistinformasjon på Skjervøy, sommeren 2013

Bakgrunn:
Skjervøy kommune har de siste årene forsøkt ulike måter og organisere en turistinformasjonstjeneste på tettstedet i sommermånedene, og erkjenner at kommunen ikke har kapasitet eller fasiliteter til å drive en slik tjeneste på en hensiktsmessig måte.
 
Forespørsel:
Skjervøy kommune søker derfor etter en næringslivsaktør på Skjervøy som kan organisere og drive turistinformasjon på Skjervøy denne sommeren innenfor følgende rammer:
 
Tidsperiode: Turistinformasjonen skal være etablert og bemannet fra mandag 24. juni til søndag 4. august (totalt 6 uker). Turistinformasjonen må holde åpent mandag til lørdag, men gjerne søndag også. Den daglige åpningstiden bør være utover kl 1600.
 
Beliggenhet: Målgruppen for turistinformasjonen er turister og andre besøkende som ankommer både landveien og sjøveien. Turistinformasjonen må derfor være i gangavstand fra kaianleggene.
 
Utstyr: Skjervøy kommune har en del materiell som vi vil låne ut, dette gjelder turistinfo-flagg, perm med diverse informasjon og en del brosjyrer fra tidligere år. Informasjonen må naturligvis oppdateres og kvalitetssikres. Skjervøy kommune har en stor sammenleggbar «vegg» med bilde av tettstedet Skjervøy som er blikkfang, markedsføring og fin hjelp når man skal forklare noen veien.
 
Bemanning: Turistinformasjonen trenger ikke å ha egen bemanning, men bemanningen på det aktuelle stedet må være robust nok til også å kunne betjene turistinformasjonen. (Antall besøkende pr dag har de siste to årene vært rundt syv i gjennomsnitt, men maksimalt 15.) Bemanningen må ha god kjennskap til hele kommunen, både med tanke på hvilke butikker og servicetilbud som finnes, men også muligheter ift friluftsliv og lignende. Kompetanse på fremmedspråk (minimum engelsk) er naturligvis også en forutsetning.
 
Økonomi og søknad: Skjervøy kommune ber om tilbud på drift av turistinformasjonen 2013 innen en ramme på 60 000 kr. Søknad med beskrivelse av konsept sendes kommunen innen torsdag 16. mai.
 
Vi søker en samarbeidspartner som har interesse og engasjement for turisme og som kan presentere kommunen utad på best mulig måte. Videre vil vi i valg av samarbeidspartner vektlegge god tilgjengelighet med tanke på åpningstider og beliggenhet. Dernest vil naturligvis også økonomi tas med i vurderingen.  
 
  
På vegne av rådmannen: