Kortene viser bilde av en art kommunen skal ta spesielt godt vare på. Skjervøy kommune skal ta vare på Lodnemyrklegg. Dette er en art som er ”nær truet” i Norge. I Skjervøy har den vært samlet bare én gang.

 
Vil du vite mer om postkortene som er sendt til landets kommuner og hvilke arter som det er viktige å ta vare på, klikk deg inn på Direktoratet for naturforvaltning sine sider, http://www.dirnat.no/kommunearter