Kommunene i Troms er invitert til å komme med forslag, til endringer og forbedringer i det framtidige kollektivtilbudet i Troms. Troms Fylkeskommune ønsker en kort beskrivelse av dagens ordning, og forslag/innspill til endringer for buss, båt og ferge, nye ruter eller destinasjoner, og nye eller endrede korrespondanser.

Følgende komité nedsettes, for å komme med innspill til det framtidige kollektivtilbudet i Troms:

Rolf Larsen, Cissel Samuelsen og Gerd Kristiansen.

Frist for uttalelse er utsatt til 23. august.