Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer

På denne siden finner du ulike temaer som Skjervøy kommune ønsker å få din mening om.

Hva er en høring?

Høringer legges ut for at du skal kunne gi oss din mening om en sak før tiltak settes i gang.

Skjervøy kommune ønsker å «høre» hva du mener, slik at vi kan få en bedre oversikt over mulighetene eller konsekvensene av det vi arbeider med.   

Send oss ditt høringssvar:

Høringssvar kan leveres fysisk til Skjervøy rådhus, eller sendes til:

E-post: post@skjervoy.kommune.no Post: Skjervøy kommune, PB145, 9189 Skjervøy kommune

NB: Husk å skrive i emnefeltet eller i brevet hvilken høring ditt svar gjelder. Merk med etat/virksomhet oppført i høringen.

Høring om nye skolekretsgrenser i Skjervøy kommune fra høsten 2021

Høring om nye skolekretsgrenser i Skjervøy kommune fra høsten 2021.

Politikerne har i kommunestyret 13.oktober gitt administrasjonen føringer for hvor skoletilbudet på Arnøya skal være fra høsten 2021. Dette er ikke samsvarende med vedtatte skolekrets vedtatt av kommunestyret i 2017. Saken om nye skolekretsgrenser sendes derfor ut på høring.