Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Skjervøy rådhus, 3. etg

Postadresse: Postboks 145, 9189 Skjervøy

Telefonnummer: 77775534

Fakturamottak: faktura@skjervoy.kommune.no

Kommunekassa er ansvarlig for lønn og lønnskjøring, behandling av innkomne faktura, utfakturering, innfordring av skatt og kommunale avgifter og gebyrer, regnskapsførsel, avslutning av regnskap og utarbeidelse av budsjett. I tillegg er vi også eiendomsskattekontor og har ansvaret for eiendomsskatt i kommunen. 

Vi kan også gi veiledning innenfor gjeldende regelverk på alle områder eller henvise deg videre til rette instans.
 
Ta kontakt dersom du har spørsmål om:

  • Lønn/pensjon
  • kommunal fakturering
  • betaling/betalingsavtaler
  • skatteoppgjør
  • forskuddstrekk
  • forskuddsskatt/forhåndsskatt
  • eiendomsskatt

Har du spørsmål om fastsetting av skatt, må du kontakte Skatteetaten. For mer informasjon, besøk Skatteetatens hjemmeside.

Du kan nå bestille skatteattester selv via altinn.no - les mer her.