For tiden foregår det et relativt stort rehabiliteringsarbeid på vann- og avløpssektoren i form av oppgradering/ utskifting av ledningsnettet i enkelte av veiene på Skjervøy tettsted..

Spørsmål vedrørende vann- og avløpsgebyr kan besvares av Teknisk etat, på  e-post: grethe.ihlang@skjervoy.kommune.no    eller tlf:  7777 5525

Vann- og avløpsanleggene driftes av kommunens driftsoperatører, samt driftsleder Yngve Volden som kan treffes på tlf. 416 34907 eller e- post yngve.volden@skjervoy.kommune.no

VED AKUTTE HENDELSER RING VAKT TELEFON VVA  902 76 232

For at vi skal kunne nå dere som kunder ved vannstenginger og akutte hendelser, er det viktig at Skjervøy kommune har muligheter til å nå dere som kunder på SMS varsling.

Følg linken for å få varsel:  https://resident.everbridge.eu/index?o=iiiiib7QU