Stadfestet reguleringsplan "Ratamajorda"

Skjervøy kommunestyre har i møte 13.06.2012, sak 15/2012, vedtatt reguleringsplan for "Ratamajorda". Kommunestyrets vedtak kan påklages ihht Pbl § 1-9.

Klagefrist er 3 uker fra kunngjøringsdato.
Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for "Ratatamajorda" Skjervøy
Web levert av CustomPublish AS