Etaten er den nest største i Skjervøy kommune når det kommer til ansatte, og er involvert i en rekke av kommunens tjenester. Skjervøy kommune søker å oppnå best mulig kvalitet på alt fra barnehager, skoler, fritidsaktiviteter og kulturtilbud, - i samarbeid med ansatte, frivillige og brukere av tjenestene. Enten barn lærer å svømme i svømmehallen, ungdom er med på kulturskoletilbud eller i idrett, eller om lokale velforeninger søker om støtte til drift eller tiltak, er etaten involvert. Etaten har sterkt fokus på kompetente ansatte, noe som underbygges av tilbud om videreutdanning og kursing.