MoteinnkallingSkjervoyKommunestyre170311.pdf

OBS! Stor filstørrelse, kan ta lang tid å laste ned!

Vedlegg:

Tre interpellasjoner til sak 8, samt sak 10 (Solovki) og sak 11 (Plan mot vold i nære relasjoner), som ble behandlet i formannskapsmøtet 10. mars 2011:

MoteinnkSkjKomstyre170311_Vedl_Interp_Sak.pdf