Savner du noen?

De savnede ble kontaktet

Tirsdag kveld, 21. januar, hadde vi i regi av Omdømmeprosjektet en ringerunde til de 33 som var meldt inn som ønsket tilbake til Skjervøy av venner, bekjente og familie. Ordfører Torgeir Johnsen, Eldbjørg Ringsby og Magnar Solbakken ringte alle innmeldte og opplevde telefonrunden som bare hyggelig. 4- 5 personer nådde vi ikke fordi det var meldt inn feil telefonnummer eller at personene ikke var hjemme.

Med kampanjen ønsket vi å sette fokus på muligheter som finnes her. Vi berørte mange tema; både boligsituasjon, jobbmuligheter, fritid og virkemiddelordning. De andre kommunene hadde tilsvarende kampanje i sine kommuner.

Med kampanjen ønsket vi å komme i kontakt med potensielle tilbakeflyttere eller nye innflyttere. Vi oppnådde i noen grad å treffe folk som så positivt på å flytte tilbake, men en del var også godt etablert andre plasser. Noen var under utdanning og ønsket å prøve seg i jobber andre plasser, men tanken om å flytte tilbake til Skjervøy en gang var ikke utelukket for dem.

Omdømmeprosjektet i Nord-Troms vil evaluere kampanjen og se om vi skal kjøre flere slike kampanjer.

Omdømme i Nord-Troms

Ingrid Lønhaug, prosjektmedarbeider

Web levert av CustomPublish AS