Savner du noen?

Aksjon fra omdømmeprosjektet i Nord-Troms

Savner du noen som har flyttet ut fra Nord-Troms eller andre som du tror kan tenke seg å flytte hit?

Ordføreren og tilflyttervertene vil ringe til vedkommende -- og fortelle at hun/han er savnet og høre om mulighetene for å flytte til Nord-Troms. Siste dag for å melde noen savnet er mandag 20.januar.

Hvis du fyller ut skjemaet under og trykker ”Send” (submit) går det en e-post til kommunen.

Fisker med torsk, omdømmeprosjektet

Vi ønsker at alle som bor i Nord-Troms og andre skal engasjere seg i å skaffe nye innbyggere, ved å tipse om personer de kulle ønske ville flytte hit. Dette kan være egne utflytta barn eller barnebarn, gamle klassekamerater, studiekamerater som kanskje ikke hadde bodd her, men som man trodde ville trives her, eller hyttefolk og andre med hjertet sitt i Nord-Troms. 

Web levert av CustomPublish AS