Protokoll kommunestyremøte og næringsutvalgsmøte

Alle sakspapirer fra møtet 17. desember 14

Protokollen for kommunestyremøtet og næringsutvalgsmøtet er nå klare. 

Mye sakspapirer denne gang, vi deler derfor i to med sak 66 Kystsoneplanen i eget dokument. Hver av dokumentene er på ca 14 mb, beregn noe tid å laste ned.

Ber om snarlig - og begrunnet - forfall slik at vi kan innkalle varaer. 

(PS 75/14 står på sakslista, den utgår (ref sak 67/14))

Dokumentene ifm budsjett og økonomiplan er lagt ut på sida tidligere, her
Noen har etterspurt prislistene i kommunens tjenester, de ligger i "Vedlegg rådmannens forslag"

Innstillinga i sak «kystsoneplan» (sak 66/14) pkt 2. er feil. Riktig versjon er:

  • Kommunestyret tar ikke innsigelsene til områdene FFA 17 Uløya sørvest, A28 Laukøya sørvest, A29 Haukøya vest og A30 Haukøya øst til følge. Arealene unntas rettsvirkning og tas videre til mekling.
Web levert av CustomPublish AS