Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet budsjett og økonomiplan for 2015-18 i møte 24.11.2014.  

Dokumentene legges nå ut til offentlig ettersyn - frist for innspill er mandag 15. desember. 

Kommunestyret behandler saken den 17.12.2014.

Rådmannens forslag består av tre dokumenter: (støttet av 1 stemme i formannskapet)
- Økonomiplandokument 2015
- Vedlegg rådmannens forslag
- BØP 15-18 endelig forslag rådmannen - talldelen

Høyre og Frp har levert et endringsforslag til rådmannens forslag: (støttet av 1 stemme i formannskapet)
- Endringsforslag H og Frp kommunebudsjett 2015-2018

KP, SP, SV og Krf har levert sitt forslag i to dokumenter: (støttet av 5 stemmer i formannskapet)
- BØP 15-18 Forslag fra KP, SV, SP og KRF
- Tekstdel budsjettforslag KP SP SV KRF

Dokumentene fins vedlagt her og i trykt utgave som kan ses eller hentes i sentraladministrasjonen på rådhuset.

Innspill sendes til post@skjervoy.kommune.no eller til økonomisjef Espen Li

Postadresse: Skjervøy kommune ved økonomisjef
                         Pb 145
                         9189 Skjervøy

 

Web levert av CustomPublish AS