Skjervøy Arbeiderparti

Gruppeleder: Victoria Figenschou Mathiassen

Kontaktinfo: Telefon 416 96 265 / e-post

Facebook -  Hjemmeside

Skjervøy Fremskrittsparti

Gruppeleder: Vidar Langeland

Kontaktinfo: Telefon 93 22 73 41 / e-post

Skjervøy Kristelig folkeparti

Gruppeleder: Peder André Amundsen

Kontaktinfo: Telefon 41 41 66 88 / e-post

Facebook

Skjervøy Høyre

Gruppeleder: Roald Helgesen

Kontaktinfo: Telefon 95 83 04 51 / e-post

Skjervøy Rødt*

Gruppeleder: Line Ivara Nilsen Eliassen

Kontaktinfo: Telefon 95 90 29 72 / e-post

* I gruppering med Skjervøy Sosialistisk Venstreparti

Skjervøy Senterparti

Gruppeleder: Kathrine Kaasbøll Hanssen

Kontaktinfo: Telefon 90 56 87 47 / e-post

Facebook -  Hjemmeside

Skjervøy Sosialistisk Venstreparti*

Gruppeleder: Pål Schreiner Mathiesen

Kontaktinfo: Telefon 92 02 84 07 / e-post

* I gruppering med Skjervøy Rødt