Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Skoleveien 6, Skjervøy rådhus 2. etg - Sentraladministrasjon

Postadresse: Postboks 145, 9189 Skjervøy

Telefonnummer: 77775500 (Hovedlinje)

E-post, personalsjef (klikkbar lenke)

 

Personalsjefen ivaretar strategisk arbeidsgiverpolitikk og overordnet personalforvaltning på vegne av rådmannen. Dette inkluderer utviklingen av overordnede mål og strategier for kommunenes arbeidsgiverrolle, utviklingen av system, rutiner og regler innen personal, lønn, HMS, kompetanse, organisasjonsutvikling, samt å være partsrepresentant som arbeidsgiver i forbindelse med forhandlinger og andre arbeidsrettslige situasjoner.

Verneombud

Hovedverneombud for Skjervøy kommune er Egil Mathiesen. Han har 10% frikjøp fra sin stilling ved Teknisk etat og jobber annen hver onsdag som hovedverneombud. 

Kontaktinformasjon: 
Send epost: Egil Mathiesen
Telefon: 90923509
Kontortid: kontakt Egil for å avtale tid.  
Kontorsted: Driftsavdelingen, Industriveien 9. 

Verneombudene har fellesmøte 4 ganger pr. år.

Informasjon om arbeidet til verneombudene finnes på arbeidstilsynet side (klikkbar lenke)

Andre verneombud i Skjervøy kommune:

Navn

Virksomhet

E-post

Sylvi Nilsen

Skjervøy barneskole

Sylvi.nilsen@skjervoy.kommune.no

Nina Mathiassen

Vågen Barnehage

Ninamerete.mathiassen@skjervoy.kommune.no

Dagfinn Thomassen

Vaktmesterne og renholdere

dagfinn.thomassen@skjervoy.kommune.no

Thomas Bless

Terminalen

thomasblessyou@hotmail.com

Julie Hansen

Sykehjemmet

Julie.hansen@skjervoy.kommune.no

Thore Evensen

TU

Thore.evensen@skjervoy.kommune.no

Ingrid Johansen

Hjemmetjenesten

Ingrid.johansen@skjervoy.kommune.no

Sveinung Sørli

Skjervøy ungdomsskole

Sveinung.sorli@skjervoy.kommune.no

Arbeidsmiljøutvalg

Representanter i AMU for perioden 2020-2023:

Fra arbeidstakerorganisasjonene: 

Fagforbundet - Faste representanter

  • Leder Hovedtillitsvalgt Sissel Moksnes  (plasstillitsvalgt Svein Idar Pedersen)
  • Plasstillitsvalgt Inge Richardsen

Utdanningsforbundet - Fast representant (vara i parentes)

  • Hovedtillitsvalgt Hans Tore Larsen
Sykepleierforbundet
  • Hovedtillitsvalgt Eldbjørg Nyvoll
Hovedverneombud - Fast representant (vara i parentes)
  • Egil Gunnar Mathiesen

Arbeidsgiver - Faste representanter (vara i parentes)

Politisk valgt: 

  • Ordfører Ørjan Albrigtsen KrF (varaordfører Kurt Michalsen SP)
  • Jørn Larsen FrP (Kim Michalsen FrP)

Fra administrasjonen: 

  • Rådmann Cissel Samuelsen (personalsjef Helene Solvang)
  • Teknisk sjef Kjell Ove Lehne ( Kultur- og undervisningssjef Bjørn Pedersen)
  • Leder hjemmetjenesten (Rektor Skjervøy ungdomsskole Håvard Paulsen)

Møteplan 2020:

5. februar
13. mai
23. september
9. desember

 

Helse, miljø og sikkerhet

Alle virksomheter i Norge er pålagt å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Ved å etablere, utøve og vedlikeholde et internt kontrollsystem for HMS sikrer arbeidsgiver at regler og forskrifter ivaretas, og at HMS-prestasjonene kontinuerlig forbedres.

Se Skjervøy kommunes HMS håndbok her (klikkbar lenke)

Personvernombud

Personvernombudet for Skjervøy kommune er Sissel Moksnes.
Kontaktinformasjon: 
Tlf 7777 5607/90763900
Epost: fagforbundet@skjervoy.kommune.no
Post: Skjervøy kommune - Personvernombud, Postboks 145, 9189 Skjervøy