Forskrift av 13.06.12 om gebyrer for arbeider etter Plan- og Bygningsloven 2008: Gebyrforskrift_av_13062012.pdf

Gebyrregulativ for arbeid etter Plan- og Bygninsloven 2008: Gebyrregulativ_for_arbeider_etter_Plan_og_bygningsloven_2008.pdf

Merknader til forskriften skal være hos Skjervøy Kommune innen 16.05.2012.