Lek og læring er direkte knyttet opp til hverandre. Vi støtter barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Leken ses på som den viktigste læringsarenaen for førskolebarn. Den skal skje på barnas premisser, og de voksne skal være deltakende og gode veiledere i barnas lek. Vi legger vekt på sosial kompetanse, å gi utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Vi legger vekt på barns medvirkning. Barn skal ha retten til å ta egne valg, retten til å komme med egne meninger, retten til å bli sett og hørt av et lydhørt personale. Spesielt blant de minste er det viktig å tolke kroppsspråk og mimikk.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Kultur- og undervisningsetaten, Skjervøy rådhus 3.etg

Postadresse: PB 145, 9189 Skjervøy

Barnehagekonsulent: Monica Wolf, Telefon 77775542

Eidekroken barnehage

Eidekroken Barnehage ligger flott til like ved Eidevannet på Skjervøy. Vi har gode turmuligheter i nærmiljøet, som fotballbanen, Klatrejungelen og Kaffelunden. Det er mye sol og lite trafikk i vårt område. Vi har egen gapahuk rett bak barnehagen. 

Barnehagen vår har to avdelinger, Blåmann og Rødhette, og vi har plasser for barn fra 1-5 år. Vi er glade i å være ute i all slags vær. Vi er opptatte av språk og språkutvikling, og benytter blant annet den nasjonale satsingen «Språkløyper» og «Snakkepakken» i arbeidet med språk blant både barn og personale. 

Kontaktinformasjon:

  • Hovednummer - 77775676

Prestejorda barnehage

Prestejorda Barnehage åpnet i august 2019 i et flott, nytt bygg. Vi har fire avdelinger og barn i alderen 1-5 år. Barnehagen ligger fint til med fantastisk utsikt, vi har gode turmuligheter i nærheten, og nærhet til bibliotek, kirke, kulturhuset og det meste som Skjervøy har å by på.

Våre satsingsområder er bevegelse, vennskap og fellesskap. Satsingsområder for kommunale barnehager på Skjervøy er digital kompetanse, samisk og inkluderende barnehagemiljø.

Kontaktinformasjon:

  • Hovednummer, leder: 77775686
  • Avdeling Smørblomst, telefon 47516133
  • Avdeling Løvetann, telefon 47516529
  • Avdeling Marikåpe, telefon 47515917
  • Avdeling Blåklokke, telefon 47516306

Årviksand barnehage

Årviksand barnehage ligger fint til et boligområde i fiskeværet Årviksand ut mot storhavet. 

Barnehagen er for barn i alderen 1-5 år. Antallet barn varierer fra år til år. Barnehagen jobber i samsvar med Barnehageloven, rammeplan, skriv og retningslinjer fra dep. Kommunale vedtak, barnehagens årsplan. Uteområde er lite, men har varierte lekemuligheter for barna. Barnehagen ligger fint til med gode muligheter for turer i skog ,fjell og fjære. Barna får oppleve et rikt dyreliv med bl.a. rein, ørn, hare, fisk,  skarv og sau/villsau. De har kort vei for å få oppleve bondegårdsliv. 

Kontaktinformasjon:

  • Hovednummer - 40465409
  • Leder - 41654620

Hofsøy naturbarnehage (privat)

Barnehagen ligger i Hollendervika, sør for Skjervøy og har barnehageåret 2019-2020 29
barn i alderen 1  -6 år. Dette barnehageåret har vi to barnegrupper.

Barnehagen er underlagt Kultur- og undervisningsetaten, som sitter som
veiledende og godkjennende etat for driften. Vi driver i samsvar med Lov om
barnehage, Rammeplan, firmavedtekter og ellers aktuelle rundskriv fra
Kunnskapsdepartementet.

Vi har kort vei til fjæra, fjellet og ellers attraktive naturområder. På grunn
av beliggenheten ble det naturlig å drive etter et konsept som inkluderer
rammeplanens fagområdet natur og miljø.

Satsningsområdet for barnehagen dette året er tidlig tilknytning, nære relasjoner og sosial kompetanse.
I tillegg et godt fokus på natur og fysisk aktivitet.

Kontaktinformasjon:

Hovednummer: 995 58 427 Styrer

Avdelinger: 950 06 289

Kontor: post@hofsoynaturbarnehage.no