Voksenopplæringen Nord-Troms videregående skole

Ta utdanning mens du er i jobb!

Alle voksne som ikke har fullført videregående skole tidligere har rett til å få gratis utdanning på videregående skoles nivå, fra det året de fyller 25. Voksne som har videregående utdanning fra før kan bli tatt opp dersom det er plass. Søknadsfrist 1. mars.

Vigo, voksenopplæring

Vi tilbyr studieforberedende kurs som gir generell studiekompetanse. Fagene er norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og historie.

Yrkesfag: Voksenopplæringen tilbyr opplæring i teorifag som fører frem til fagprøve. Teorifagene er Helsefag, Renholdsoperatørfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Helseservicefaget, Service -og samferdsel, Transport- og logistikk, Apotekertekniker, Helsesekretær, Tannhelsesekretær.

Forelesningene for alle kurs foregår i lyd-bilde studio ved Nord-Troms videregående skole, avdeling Nordreisa og avdeling Skjervøy.

Søknadsfrist er 1.mars for alle kursene. Kandidatene må registrere søknaden sin elektronisk på www.vigo.no. Ha MInID tilgjengelig for å kunne søke.

Kontaktinformasjon: Studieveileder Nord-Troms videregående skole 92 23 25 09/ 777 87000

Epost: beate.rikardsen.jaatun@tromsfylke.no

Brosjyre for kurs ligger som PDF-filer i høyre sidemeny.

Web levert av CustomPublish AS