Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Industriveien 2

Postadresse: Postboks 145, 9189 Skjervøy

Telefon: 41 49 14 41

Flytktningetjensten bosetter og følger opp flyktninger i kommunen i forhold til deres individuelle behov mht. bosituasjon, jobb, skole, fritid og helse, og formidler kontakt med andre offentlige instanser.

Voksenopplæringa organiserer introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger og tilbyr opplæring i norsk med samfunnskunnskap for alle voksne innvandrere, samt grunnskoleopplæring for voksne. Vi jobber aktivt i lokalsamfunnet for å fremme integrering og inkludering.