Hva er et besøkshjem?

Det er en familie som fungerer som støtte for barn med behov for kontakt med annet familiemiljø. Besøkshjem mottar arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning etter KS gjeldende satser. Målsettingen med besøkshjem er, gjennom samvær, fysisk nærhet og trygge grenser, å bidra til å øke et barns selvfølelse, selvstendighet og mestring. Barnet skal følge familiens rutiner, normer og regler, og være en del av familien så langt det lar seg gjøre.

Besøkshjem kan også fungere som avlastning for foreldre med behov for dette. Det kan være aleneforeldre eller andre årsaker til avlastningsbehov.

Hva er en støttekontakt?

Det er en person som er sammen med og gjør ulike aktiviteter i lag med barn. En støttekontakt kan for eksempel besøke barnet hjemme, ta det med på biblioteket, kino, kafe, tur eller ledsage på ulike aktiviteter og arrangementer. Barnets behov styrer målsettingen. Støttekontakter mottar arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning etter alder og ansiennitet. En støttekontakt må ha fylt 18 år. Han/hun må være stabil og pålitelig, ha en avklart livssituasjon og kunne binde seg for minst ett år.

Barn som trenger besøkshjem eller støttekontakt er ulike. Derfor må også besøkshjemmene og støttekontaktene være ulike.

Det viktigste er å være medmenneske og bidra positivt.

Høres dette interessant ut?

Da kan du ta kontakt med sosial/ barneverntjenesten på tlf 777 75 553