Vil du bli samisk veiviser?

Du får reise rundt i Norge, møte og bli kjent med nye personer, studere ved Samisk høgskole, få inntil 180 000 som stipend... Søk som veiviser!

Les mer her: http://www.samiskhs.no/index.php?c=421&kat=Vil+du+bli+veiviser%3F&p=

Vil du bli veiviser - bilde
Vil du bli veiviser - bilde

Dearvuođat / Med vennlig hilsen

 

Risten Länsman

Ofelaš koordináhtor / Veiviser koordinator

Tel. +47 78 44 85 03 /mob. +47 950 52 984

Hánnoluohkká 45,

N-9520 Guovdageaidnu/Kautokeino
Norga/Norge/Norway

Web levert av CustomPublish AS