Frisklivssentralen på Skjervøy ønsker å komme i kontakt med og få et samarbeid med personer som kan tenke seg å være instruktører i kostholdskurset ”Bra Mat for bedre helse” og røykesluttkurset ”Røykfri sammen”. Det er også åpent for å melde seg på de andre tilbudene. Hvis du er interessert så ta kontakt med folkehelsekoordinator i kommunen, tlf. 77 77 55 76 eller på epost: frisklivssentralen@skjervoy.kommune.no 13 . – 15. mai 2013, arrangerer Helsedirektoratet, i samarbeid med Fylkesmann og fylkeskommuner i region nord, kompetansehevende grunnkurs for ansatte ved frisklivssentraler i Nordland, Troms og Finnmark. Kurset vil gå over 3 dager + 1 oppfølgingsdag etter ca. 3 – 4 måneder. Kursinnhold: Motiverende Intervju, risikofylt alkoholbruk, sluttveilederkurs - tobakk /snus, fysisk aktivitet og Bra Mat for bedre helse. Helsedirektoratet dekker lunsj og overnatting (hotell bestilles av Hdir.). Kurset vil foregå i Tromsø (Fylkestingssalen, i Fylkeshuset). Reiseutgifter må dekkes av kommunen. Kursinvitasjon og påmeldingsinformasjon vil bli sendt ut så snart det foreligger.