Den offisielle åpningen ble gjort av næringsminister Monica Mæland med mer enn 60 gjester tilstede. Elever fra ungdomsskolen på Skjervøy demonstrerte robot-programmering.

FIRST Scandinavias prosjektleder i etableringsprosessen Ole-Morten Mortensen var tilstede. Det samme var fylkesråd for utdanning Roar Sollied, og ordførerne i de seks Nord-Troms kommunene.

Les mer om Newton Nord-Troms her