Nytt:

Et hefte om samarbeidet mellom Skjervøy og Solovki til bruk i skolene er utarbeidet.

Skjervøy kommune og Solovki distrikt i Russland har samarbeidet om ulike prosjekt fra de inngikk en samarbeidsavtale i 2003. Høsten 2016 ble arbeidet med å lage et hefte som presenterer de to kommunene, satt i gang for fullt. Heftet har både norsk og russisk tekst.

Heftet inneholder en faktadel om hver av kommunene, en kort oppsummering av samarbeidet som har vært og to brev fra elever som har besøkt hverandres skoler og kommuner. To lærere fra Solovki skole og prosjektansvarlig i vår kommune har samarbeidet om innholdet i heftet.

Skolene i Skjervøy og på Solovki vil få utdelt heftene i disse dager. Målet med å lage heftene er å gjøre det lettere for skolene å videreføre samarbeidet som har vært. Heftene er illustrert med bilder fra begge kommunene.

I kommunestyret i mars vil det bli lagt fram en sluttrapport i forhold til det siste prosjektet.

Ingrid Lønhaug

Ansvarlig for heftet / prosjektet