Høsten 2009 hadde Skjervøy besøk av 3 elever og en lærer fra Solovki. I høst, 2010, skal 4 elever og en lærer fra ungdomsskolen, reise på gjenvisitt til Solovki skole. De skal bo privat, og få et innblikk i russisk skole og familieliv.

Forberedelsene til reisen er godt i gang, og både elever og lærer gleder seg til reisen.