Vellykket møte i Ungdommens kommunestyre

Det ble Onsdag 10. April avhold møte i Ungdommens kommunestyre. Representanter fra Skjervøy ungdomsskole, Årviksand montesorriskole, Nord-Troms VGS avd. Skjervøy og Ungdomsrådet var representert. Ordfører for møtet var Siril Jørgensen, som også er leder for Skjervøy ungdomsråd.

Gruppebilde
Siril ordfører

Flere orienteringer/temaer stod på agendaen: Presentasjon av Skjervøy Ungdomsråd, ungdom og rus v/ regionlensmann Ole Johan Skogmo, Psykisk helse v/ Line Ivara Nilsen Eliassen, Samfunnsplann og ungdommens kommunestyre sin økonomi v/ rådmann Cissel Samuelsen og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse v/ Steffen Dreyer.

Skjervøy kommune takker for interessante og relevante innlegg, samt Skjervøy ungdomsråd for planlegging og godt gjennomført møte.

Ungdommens kommunestyre bevilget også kroner 18 000 fra ungdommens pott etter innkomne søknader.

 

Web levert av CustomPublish AS