• Hvordan skal vi bli en mer bærekraftig region?
  • Hva er våre fortrinn?
  • Hvordan skaffer vi flere folk?
  • Hva bør vi satse på?

Arena Nord-Troms presenterer arbeidet med planen og banksjef for næring, Sindre Fossmo-Sørensen, fra Sparebank1 Nord-Norge skal presentere funn fra Forventningsbarometeret med fokus på utvikling i ulike næringer. Deretter blir det jobbet med innspill til planen.

Sted: Newton-rommet (1.etg. på Nord-Troms videregående skole på Skjervøy)

Tid: mandag 19. februar, kl. 17.30-19.30

Enkel servering.

Påmelding innen 18.februar her (trykk på linken).

 

Vel møtt!