Vi jobber for at dette skal bli et fast tilbud framover. Har du innspill til aktiviteter eller tilbud, er det viktig at du møter opp. 

Bli med på oppstartsmøte og idémyldring!

Frivillighetssentralen er arrangør, men de ønsker å samarbeide tett med lag og foreninger.

LHL, Mental Helse og Eldrerådet vil informere om sine aktiviteter, samt at ordfør Ørjan informerer litt om den nye møteplassen.

Det blir musikk og enkel bevertning.

 

Håper vi ses!