I hele november vil det være utstilling av Ellisif Wessels fotografier på biblioteket.

Fotopioneren Ellisif Wessel (1866-1946) dokumenterte et Finnmark i endring gjennom sin kameralinse. Hun var en politisk himmelstormer som blant annet var med på å grunnlegge fagforeningen Nordens Klippe. 
 
Fotografiene hennes fungerer i dag både som kunstverk og som dokumentasjon.
 
Se flere bilder av Wessel på: www.himmelstigen.no/ellisif.htm
 
 
 
 
Velkommen!