Utvendig renovering av Kiilgården

Konkurransegrunnlag lag ut på www.doffin.no

Konkurransegrunnlaget for utvendig rehabilitering av Kiilgården er nå tilgjengelig på www.doffin.no

Arbeidene består i å utbedre, skrape og male utvendig kledning. Overhale vinduer. Rehabilitere inngangsparti, med mer.

Tilbudsbefaring 23. april. Tilbudsfrist 19. mai.

Arbeidene tenkes gjennomført i tidsrommet juni – august 2015.

 

Kiilgården
Web levert av CustomPublish AS