Skjervøy kommune skal bygge ny barnehage på Prestegårdsjorda, og det blir i den anledning mulighet  for private og ta ut ved på anvist område.

Kontakt Einar Lauritzen  på tlf   7777 5527  for informasjon og tildeling av teig.