Utstillinga er satt opp av nettverksgruppa GAIA i samarbeid
med Nord Troms museum og åpnes torsdag 29.06.17 kl.19.00Maursund gård. Gruppa ønsker å vise disse håndarbeidene
som er lagd med mye møye og besvær og tatt vare på og brukt
til hverdag og fest. Dette  som en kontrast til dagens bruk og kastmentalitet.
Gruppa vil framheve de flotte arbeidene og vise hva en kan få til med flid og tålmodighet.

 

Et stykke kvinnehistorie presenteres. Sjøl med små midler fikk en til de flotteste håndarbeid – dette vises særlig i
arbeider fra krigen og etterkrigstida. Det er utstilt håndarbeid
fra flere plasser i Norge og noe fra Tyskland. Et hjørne er viet samisk husflid med vevde bånd.
Fra Nord Troms museum har en fått låne den første Skjervøydrakten kunstneren Dagmar Skattør lagde.
Det er nå fylt opp tre rom i gården og en kunne fått inn mye mer.
Utstillingen har stoppet her, da det ikke ble tid til å samle mer.
Håper riktig mange kan delta på åpninga eller stikke innom i sommer å se utstillingen. Kanskje kan den inspirere noen til å ta opp de gamle teknikkene igjen.
Alle er velkommen.

 

Gruppa GAIA består av

Karin, Regine, Astrid, Ellen og Ingrid