Vi er opptatt av at det skal se pent ut rundt oss, og har kr 100.000,- som vi kan dele ut til forskjønningstiltak i år, som et spleiselag: Vi kan gi tilskudd til dekning av utgifter (f.eks. kjøp av blomster), og søker bidrar med planlegging og arbeidsinnsats.

Send søknad med finansieringsplan og hva dere selv skal bidra med (dugnadsandel) til Miljøkomiteen i Skjervøy kommune på epost:

 skj-teknisk@skjervoy.kommune.no snarest.

Vi vil behandle og fordele midlene fortløpende til de tiltakene vi prioriterer. 

se bildene for eksempel