Ut i NORD frister med 92 turer høyt og lavt i Nord-Troms

[Ut i NORD]

Dra til Arnøya: Grunnfjorddalen i Arnøyhamn er en av årets turer. 

92 vakre turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Det er årets Ut i NORD. Åtte flere turer sammenlignet med fjoråret. 

Vi gjør klar for tredje utgave av Ut i NORD. Opplegget er det samme; allsidige og flotte turer i våre fire medlemskommuner. Nytt i år er at turene "slippes" på fire forskjellige datoer. Mange ønsker å komme i gang tidlig. Derfor vil noen turer være klar for besøk den 15. mai. Dette er sesongstart og første dato det er mulig å registrere turene. Deretter kommer nye turer den 1. juni, 15. juni og til slutt den 1. juli. Sesongen for Ut i NORD varer fram til 31. oktober. Kravet for å gjøre seg fortjent til Ut i NORD-kruset er at minst 7 av turene besøkes. For barn under 10 år er kravet 6 forskjellige turer. På turmålet finnes en kode. På utinord.no. oppretter man sin egen bruker og legger inn kodene. Her er årets turer:

Nordreisa:

1.1.1. Fossvannet (1. juni)

2. Himmelstien, Uløya - Ny! (15. mai)

3 .Kvænnes - Ny! (15. mai)

4. Sandnesodden - Ny! (15. mai)

5. Truisku (1. juni)

6. Baiskivarden (1. juni)

7. Flylysvarden (1. juni)

8. Kildalsdammen (1. juni)

9. Nordkjosfjellet (1. juni)

10. Pilterigammen (1. juni)

11. Reasvarri (1. juni)

12. Sarafossen (1. juni)

13. Sieimma (1. juni)

14. Sikkájávri (1. juni)

15. Sikkojavrigammen (1. juni)

16. Gjøvarden (15. juni)

17. Holmevannet (15. juni)

18. Jyppyrä (15. juni)

19. Luovosskaidi (15. juni)

20. Storhaugen ved Bertelsfjellet - Ny! (15. juni)

21. Ørretvannet ved Unna Skaidas - Ny! (15. juni)

22. Fávrresvárri (1. juli)

23. Moskodalen gruve (1. juli)

24. Nuovasgáisá (1. juli)

25. Steinfjellet (1. juli)

26. Store Ste (1. juli)

27. Uløytinden (1. juli)

 

Kåfjord:

28. Dalberget, Djupvik (15. juni)

29. Storhaugen, Djupvik (1. juli)

30.Lilledalen, Olderdalen (15. juni)

31. Moskkugáisi gruver, Kåfjorddalen (1. juli)

32. Storhaugen, Manndalen (1. juli)

33. Coaffi (tidligere Tverrelva), Manndalen (15. juni)

34. Spåkenes (15. mai)

35. Olderdalen rundt (1. juni)

36. Gavtavárri, Olderdalen (1. juli)

37. Nomedalen (15. mai)

38. Gorsabrua, Kåfjorddalen (15. juni)

39. Skardalsgammen, Skardalen (15. juni)

40. Trollvikhytta, Trollvik (15. juni)

41. Vikesokken, Nordmannvik (1. juni)

42. Nordmannviktind, Olderdalen (1. juli)

43. Baalsrudhula, Manndalen (15. juni)

44. Rássijohka, Olderdalen - Ny! (1. juni)

45. Gaskasluokta, Birtavarre (15. mai)

46. Halti (1. juli)

47. Bakkemo, Birtavarre - Ny! (15. mai)

48. Lillefjellet, Olderdalen - Ny! (1. juni)

49. Ceallu, Olderdalen - Ny! ­(15. mai)

50. Áskevarri, Olderdalen - Ny! (15. juni)

51. Joppolbakken, Manndalen, Ny! (15. juni)

 

Kvænangen:

52. Riidevarrivannet (15. mai)

53. Lysløypa i Sætra (15. mai)

54. Moldvikøra (15. mai)

55. Dingabukta - Ny! (15. mai)

56. Gargovarri (1. juni)

57. Dalstuen (1. juni)

58. Innervikselva (1. juni)

59. Vassnes (1. juni)

60. Skogstrimmen - Ny! (1. juni)

61. Svanevannet - Ny! (1. juni)

62. Riidevarritoppen (15. juni)

63. Daumannstind (15. juni)

64. Olderbakkfjellet (15. juni)

65. Klubben (15. juni)

66. Mefjell - Ny! (15. juni)

67. Sørstraumdalen - Ny! (1. juli)

68. Geitfjellet (1. juli)

69. Naiggacohkka (1. juli)

 

Skjervøy:

70. Arnøyhøgda, Arnøya (1. juli)

71. Dalbotn, Grunnfjorddalen (1. juni)

72. Sandnestinden, Arnøya (15. juni)

73. Trolltind, Arnøya (1. juli)

74. Sotnes, Arnøya (1. juni)

75. Bankekeila, Arnøya - Ny! (1. juni)

76. Gamle lysverket i Årvikmarka, Arnøya (15. mai)

77. Svarttindfjellet, Arnøya - Ny! (15. juni)

78. Kulturstien, Laukøya (15. mai)

79. Hellnesodden, Laukøya (15. mai)

80. Langnestinden, Laukøya (1. juli)

81. Skattørfjellet, Skjervøya (15. mai)

82. Engnes, Skjervøya (15. mai)

83. Enesbukta , Kågen (15. mai)

84. Vittnes, Kågen (1. juni)

85. Steinbakken, Kågen (1. juni)

86. Vardhaugen, Kågen (15. mai)

87. Redotind, Kågen - Ny! (15. juni)

88 .Kågtind, Kågen (1. juli)

89. Gapahuken Skaret, Uløya (1. juni)

90. Arontinden, Uløya (15. juni)

91. Mettengfossen, Uløya - Ny! (15. juni)

92. Varden på Veten, Vorterøya - Ny! (15. mai)