Tilstede:                                                        

·        Ken Yngve Kristiansen

·        Karen Kristensen

·        Erica Johansen.

·        Martin Karlsen

·        Torstein Sørensen

·        Kristian Kristiansen.

 

Sak 1.
Ungdomsrådet vil lage en resolusjon og presentere dette for kommunestyret. (Volleyball trening)

Sak 2.
Erica johansen lager en resolusjon og framlegger dette for ungdomsrådet. ( Hiphop kurs)

Sak 3.
Valg av 1 representant til det regionale UKM utvalget. Kristian Kristiansen ble valgt.

Sak 4.
Valg av 2 representanter til UNIT. Martin Karlsen og Karen Kristensen ble enstemmig valgt.

Sak 5.
Videre arbeid med ungdomskveldene blir delegert til driftstyret ved ungdommens hus.

Sak 6.
16 mai arrangement/ UNIT. Ungdomsrådet vil lage en resolusjon og presentere denne for kultur- og undervisningsjef Torleif Nordfjærn.
 

Møtet hevet.