Ungdomsrådsmøte.                                 10.12.07. (14.00- 16.00)

  

Sak 1.

Tilstede: Karen Kristensen, Kristian Kristiansen, Dag Tore Nilsen, Trond Håkon Nordhus, Susanne Marcussen og Sunniva Skallebø

 

·        Presentasjon

 

Undomsrådet tar en presentasjonsrunde, og forteller litt om seg selv.

 

Sak 2.  ( Arbeidsoppgaver i løpet av 2008)

 

·        Rus

 

Undomsrådet prater om russituasjonen i Skjervøy, og det kommer inn et forslag fra ungdomsrådsleder

 Karen Kristensen om at hun oppsøker skolene og prater med elevene om situasjonen i ungdomsmiljøene. Hun ønsker også å trekke inn kompetante fagfolk inn i dette teamet. Undomsrådet skal jobbe videre med dette.

 

·        Ballbinge

 

Ungdomsrådet ønsker å jobbe videre med et prosjekt som omhandler etablering av en ballbinge i tilknytting til Arnøyhamn skole.

 

·        Rockerom på Skjervøy

 

Ungdomsrådet ønsker å se på mulighetene for og få prosjektert et rockerom på ungdommens hus, noe som vil bety en arealøkning på ungdommens hus.

 

·        16. Mai

 

Ungdomsrådet ønsker å bistå kulturhuset med råd og tips, samt oppfølging på innholdsplanlegging av det kommende arrangementet. Undertegnede og rådsleder vil ta et møte med kulturhuset snarest mulig. Og rådsmedlemmene vil bli brifet om resultatet på neste møte.

 

Sak 2. ( Annet)

 

·        Teater/ revy. Ungdomsrådet vil eventuelt hjelpe til med en ungdomsrevy som planlegges igjennom ungdommens hus ved Kine Hansen. Rådet vil følge opp dette initiativet til Kine Hansen.

 

·        Taletrening. Ungdomsrådet får i oppgave å skrive et skriv som skal fremlegges muntlig neste møte.

 

 

Neste Møte blir den 21. Januar kl 14.00. Møtet er hevet.