Skjervøy ungdomsråd inviterer til ungdomskonferansen 2017 "Ung og engasjert"

Konferansen holdes på Bøteriet v/Hotell Maritim Torsdag 30.mars kl 9:15 - 14:15.

For programet til konferansen klikk her eller se under aktuelle dokumenter til høyre.